Протокол першої сесії

УКРАЇНА

ЗАРІЧНЕНСЬКА РАЙОННА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

П Р О Т О К О Л

першої сесії районної ради

сьомого скликання

Від 19 листопада 2015 року

Розпочалася сесія об 11 год. 00 хв.

Закінчилась сесія об 15 год. 10 хв.

Обрано депутатів – 34 чоловік.

Присутні на сесії – 34 депутатів.

 

(Список присутніх депутатів додається, додаток № 1).

Нікітчук І.Г. – голова Зарічненської районної виборчої комісії Рівненської області.

Шановні депутати та запрошені на засідання першої сесії сьомого скликання!

Відповідно до пункту 3 статті 46 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” першу сесію районної ради відкриває голова районної виборчої комісії.

На сесію районної ради запрошені: голова Зарічненської райдержадміністрації, начальники управлінь та відділів райдержадміністрації, селищний та сільські голови, керівники підприємств, установ та організацій району, які не є депутатами районної ради. У роботі сесії беруть участь депутати Рівненської обласної ради Ткач О.О та Бойко В.Я.

(Список присутніх запрошених додається, додаток № 2).

Дробко І.В. – секрктар Зарічненської районної виборчої комісії Рівненської області.

Шановні депутати і запрошені за дорученням районної виборчої комісії слово для інформації про результати виборів 25 жовтня 2015 року та визнання повноважень депутатів Зарічненської районної ради сьомого скликання надається голові Зарічненської виборчої комісії Нікітчук Ірині Григорівні.

Нікітчук І.Г. – голова Зарічненської районної виборчої комісії Рівненської області, інформує про результати виборів.

(Доповідь додається).

СЛУХАЛИ: Дробко І.В. – секретаря районної виборчої комісії, яка внесла пропозицію інформацію голови Зарічненської районної виборчої комісії Нікітчук І.Г. про підсумки виборів депутатів Зарічненської районної ради сьомого скликання та визнання їх повноважень взяти до відома. (Зачитала Постанову районної виборчої комісії від 12 листопада 2015 року № 24 „Про реєстрацію депутатів районної ради”).

Чи будуть у депутатів заперечення? Пропозиції? Немає? Приймається.

 

Районна рада

в и р і ш и л а :

рішення № 1, додається

Нікітчук І.Г. – голова районної виборчої комісії.(Привітала новообраних депутатів районної ради сьомого скликання та вручила посвідчення депутата та нагрудний знак).

Нікітчук І.Г. – голова районної виборчої комісії.

Шановні депутати!

Відповідно до пункту 3 статті 46 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” передбачено, що: з моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання рада обирає тимчасову президію з числа депутатів ради в кількості не більше п’яти осіб – представників партій, які набрали найбільшу кількість голосів на виборах. Члени тимчасової президії почергово головують на пленарних засідання ради до обрання голови ради. З часу обрання голови ради він веде пленарні засідання ради відповідно до вимог цього Закону та регламенту ради.

Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні” та Регламент районної ради вам роздані.

Для підготовки першої сесії Зарічненської районної ради на засіданні Зарічненської районної виборчої комісії було запропоновано утворити робочу групу з представників політичних партій, що обрані до складу районної ради.

За їх погодженням вношу пропозицію до складу тимчасової президії включити 5 депутатів – по одному представнику від політичних партій, які набрали найбільшу кількість голосів по багатомандатному виборчому округу.

Персональний склад тимчасової президії наступний:

від Зарічненської місцевої парторганізації політичної партії «Блок Петра Порошенка „Солідарність” - Мітітюк О.Д.;

від Всеукраїнського об’єднання „Батьківщина” – Сарич В.С.;

від Зарічненської  районної місцевої парторганізації політичної партії „Прогрес” –   Алексіюк Т.Г.;

від Зарічненської районної організації політичної партії „Конкретних справ” – Пуха А.Ф.;

від Зарічненської районної організації Аграрна партія України – Філончук Л.М.

Нікітчук І.Г. – голова районної виборчої комісії.

Якщо немає інших пропозицій, то вношу на голосування пропозицію про обрання тимчасової президії у складі п’яти депутатів, що були названі.

Прошу визначитися. Чи будуть у депутатів заперечення? Немає. Приймається.

Голосували: за – одноголосно.

Районна рада

в и р і ш и л а :

затвердити склад тимчасової президії районної ради у наступному складі:

- Зарічненська місцева парторганізація політичної партії «Блок Петра Порошенка „Солідарність” - Мітітюк О.Д.;

- Всеукраїнське об’єднання „Батьківщина” – Сарич В.С.;

- Зарічненська  районна місцева парторганізація політичної партії „Прогрес” – Алексіюк Т.Г.;

- Зарічненська районна організація політичної партії „Конкретних справ” – Пуха А.Ф.;

- Зарічненська районна організація Аграрна партія України – Філончук Л.М.

Нікітчук І.Г. – голова районної виборчої комісії.

Прошу членів тимчасової президії першого пленарного засідання першої сесії районної ради сьомого скликання зайняти визначені місця.

(Тимчасова президія визначає послідовність голосування протягом першого пленарного засідання першої сесії районної ради, обирається головуючий – Сарич Віталій Сергійович (Всеукраїнське об’єднання „Батьківщина”).

Головуючий: Сарич В.С.

Шановні депутати!

Для подальшого ведення сесії та розгляду питань порядку денного необхідно обрати секретаріат та лічильну комісію сесії.

Перша сесія працює згідно із Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні” та чинним Регламентом районної ради. Статтею 2.20 глави V. Регламенту („Робочі органи сесії”) передбачено, що функції секретаріату сесії районної ради виконує виконавчий апарат районної ради.

Є пропозиція погодитись. Прошу визначитись. Хто за, прошу голосувати? Хто проти? Утримався? Приймається.

Голосували: за – одноголосно.

Районна рада

в и р і ш и л а :

функції секретаріату сесії районної ради покласти на виконавчий апарат районної ради.

 

Головуючий: Сарич В.С.

Щодо складу лічильної комісії, робоча група з підготовки першої сесії районної ради пропонує включити по одному представнику від кожної партії, що набрала більшу кількість голосів на місцевих виборах 25 жовтня 2015 року.

Вношу пропозицію обрати лічильну комісію у кількісному складі п’яти депутатів.

Чи будуть інші пропозиції? Хто за, прошу голосувати. Хто проти? Утримався? Приймається.

Голосували: за – одноголосно.

Районна рада

в и р і ш и л а :

обрати лічильну комісію у кількісному складі 5 (п’яти) депутатів районної ради.

Головуючий: Сарич В.С.

Слово для пропозиції щодо персонального складу лічильної комісії надається представнику від кожної партії.

До вкладу лічильної комісії від кожної політичної партії було рекомендовано наступних депутатів:

від Зарічненської місцевої парторганізації політичної партії «Блок Петра Порошенка „Солідарність” – Місюра А.А.;

від Всеукраїнського об’єднання „Батьківщина” – Крупко Л.І.;

від Зарічненської  районної місцевої парторганізації політичної партії „Прогрес” –   Конопліцька С.А.;

від Зарічненської районної організації політичної партії „Конкретних справ” –       Курадовець І.А.;

від Зарічненської районної організації Аграрна партія України – Банько В.В.

Головуючий: Сарич В.С.

Чи будуть у депутатів інші пропозиції щодо персонального складу лічильної комісії? Немає.

Будемо голосувати списком чи персонально за кожного члена комісії?

Є пропозиція проголосувати за персональний склад лічильної комісії списком. Прошу визначитися.

Хто за, прошу голосувати. Хто проти? Утримався? Приймається.

Районна рада

в и р і ш и л а :

обрати лічильну комісію у складі депутатів за нижчезазначеним списком:

1.депутат Місюра А.А. від від Зарічненської місцевої парторганізації політичної партії «Блок Петра Порошенка „Солідарність”;

2.депутат Крупко Л.І. від Всеукраїнського об’єднання „Батьківщина”;

3.депутат Конопліцька С.А. від Зарічненської  районної місцевої парторганізації політичної партії „Прогрес”;

4.депутат Курадовець І.А. від Зарічненської районної організації політичної партії „Конкретних справ”;

5.депутат Банько В.В. від Зарічненської районної організації Аграрна партія України.

Головуючий: Сарич В.С.

Для членів лічильної комісії визначені робочі місця справа від президії, які вони займуть після проведення організаційного засідання.

Головуючий: Сарич В.С.

Порядок денний та регламент роботи першої сесії районної ради вам розданий. Першу сесію запропоновано розділити на два пленарних засідання: перше – організаційне (кадрове), друге – затвердження нормативних документів районної ради.

Є пропозиція порядок денний та регламент роботи першого пленарного засідання першої сесії прийняти за основу. Прошу визначитись.

Хто за, прошу голосувати. Хто проти? Утримався?

Голосували: за – одноголосно. Приймається.

Головуючий: Сарич В.С.

Чи будуть зміни, доповнення до порядку денного? Немає?

Хто за те, щоб порядок денний та регламент першого пленарного засідання першої сесії районної ради сьомого скликання затвердити вцілому, прошу визначитись.

Хто за, прошу голосувати. Хто проти? Утримався?

Голосували: за – одноголосно.

Районна рада

в и р і ш и л а :

затвердити порядок денний та регламент першого пленарного засідання першої сесії районної ради сьомого скликання наступного змісту:

Порядок денний:

Перше пленарне засідання

Відкриття сесії.

1.Про результати виборів 25 жовтня 2015 року та визнання повноважень депутатів Зарічненської районної ради сьомого скликання.

Доповідач: Нікітчук І.Г. – голова Зарічненської виборчої комісії Рівненської області.

2.Організаційні питання.

2.1.Про обрання голови Зарічненської  районної ради сьомого скликання.

Доповідач: Голова тимчасової президії першої сесії районної ради.

2.1.1. Для аргументації запропонованих кандидатур на посаду голови районної ради депутатам районної ради надати до 10 хв.

2.1.2. Для виступів кандидатів на посаду голови районної ради з своїми програмами надати до 10 хв.

2.1.3. На запитання депутатів районної ради та відповіді кандидатів на посаду голови районної ради надати до 5 хв.

2.1.4. Для обговорення запропонованих кандидатур на посаду голови районної ради депутатам надати до 10 хв.

2.1.5. На заключне слово кандидатам на посаду голови районної ради надати до 5 хв.

2.1.6. Всі виступи проводити з трибуни, кількість виступаючих не обмежувати.

Таємне голосування і підведення підсумків таємного голосування.

Доповідач: Голова лічильної комісії.

Оголошується перерва на 1 годину.

2.2. Про обрання заступника голови Зарічненської  районної ради сьомого скликання.

Доповідач: Голова районної ради.

2.2.1. Для аргументації запропонованої кандидатури на посаду заступника голови районної  надати до 5 хв.

2.2.2. Для виступу кандидата на посаду заступника голови районної ради надати  до 5 хв.

2.2.3. На запитання депутатів районної ради та відповіді кандидата на посаду заступника голови районної ради надати до 5 хв.

Таємне голосування і підведення підсумків таємного голосування.

Доповідач: Голова лічильної комісії.

2.3.Про присвоєння рангів  голові та заступнику голови Зарічненської районної ради сьомого скликання.

2.4. Про утворення постійних комісій районної ради.

Доповідач: Голова районної ради.

Друге пленарне засідання

Відкриття другого пленарного засідання першої сесії районної ради.

1.Про Регламент роботи районної ради сьомого скликання.

Доповідач: Заступник голови районної ради.

2.Про затвердження Положення, обрання голів та складу постійних комісій районної ради.

Доповідач: Заступник голови районної ради.

3. Про утворення Президії районної ради та затвердження положення про неї.

Доповідач: Заступник голови районної ради.

4. Про делегування повноважень районної ради районній державній адміністрації.

Доповідач: Заступник голови районної ради.

5. Про план роботи районної ради на  2016 рік.

Доповідач: Заступник голови районної ради.

6. Про план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік.

Доповідач: Ширінга С.В. - заступник голови райдержадміністрації.

7. Різне

8. Для виступів депутатів.

9. Для довідок.

Головуючий: Сарич В.С.

Слово для виступу від лічильної комісії надається Місюрі А.А.

(Зачитав протокол № 1 лічильної комісії „Про вибори голови та секретаря лічильної комісії”).

Головуючий: Сарич В.С.

Шановні депутати!

Надійшла пропозиція затвердити протокол № 1 засідання лічильної комісії.

Хто за цю пропозицію прошу визначиться.

Хто за, прошу голосувати. Хто проти? Утримався? Приймається.

Районна рада

в и р і ш и л а :

затвердити протокол № 1 засідання лічильної комісії, (додається).

Головуючий: Сарич В.С.

Шановні депутати!

Переходимо до розгляду питання порядку денного: „Про обрання голови Зарічненської районної ради сьомого скликання”.

Згідно зі статтею 55 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” голова районної ради обирається відповідною радою з числа її депутатів у межах строку повноважень ради таємним голосуванням. Голова районної ради працює у раді на постійній основі , не може мати інший представницький мандат, суміщати свою службову діяльність з іншою роботою, у тому числі, на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої роботи у позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток. Голова районної ради не входить до складу жодної з депутатських фракцій чи груп і постійних комісій районної ради.

Нагадую депутатам, що відповідно до пункту 2 статті 59 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” рішення районної ради із вищезазначеного питання приймається на її пленарному засіданні більшістю від загального складу ради.

Які є пропозиції у депутатів щодо кандидатур на посаду голови районної ради?

СЛУХАЛИ: Прохора О.В. – депутата районної ради, який вніс кандидатуру депутата Харкевича І.О. на посаду голови районної ради.

Головуючий: Сарич В.С.

Чи будуть у депутатів ще пропозиції? Немає.

Пропоную припинити внесення кандидатур на посаду голови районної ради.

Хто за цю пропозицію, прошу визначитись.

Хто за, прошу голосувати. Хто проти? Утримався? Приймається.

Районна рада

в и р і ш и л а :

припинити висунення кандидатів на посаду голови Зарічненської районної ради сьомого скликання.

Головуючий: Сарич В.С.

Отже в бюлетень для таємного голосування щодо обрання голови Зарічненської районної ради сьомого скликання вноситься кандидатура Харкевича І.О. – від Політичної партії „Блок Петра Порошенка „Солідарність”.

Заперечень немає? Приймається.

Районна рада

в и р і ш и л а :

внести до бюлетеня для таємного голосування по виборах голови районної ради кандидатуру депутата районної ради Харкевича Ігоря Олександровича.

Головуючий: Сарич В.С.

Шановні депутати!

Слово надається голові лічильної комісії Курядовець І.А.

(Курядовець І.А. оголосила порядок таємного голосування, що додається та затверджену форму бюлетеня).

Головуючий: Сарич В.С.

Чи будуть запитання у депутатів? Немає?

Прошу членів лічильної комісії зібратися в кабінеті спеціалістів організаційного відділу виконавчого апарату районної ради для проведення організаційного засідання.

 

СЛУХАЛИ: Бойка В.Я. – депутата обласної ради, який привітав всіх присутніх з першою сесією. Висловив свою підтримку у роботі депутатського корпусу.

 

Головуючий: Сарич В.С.

Шановні депутати!

Слово надається голові лічильної комісії Курядовець І.А.

 

СЛУХАЛИ: Курадовець І.А. – голову лічильної комісії.

(Зачитує протокол № 2 лічильної комісії „Про затвердження форми бюлетеня з питання щодо обрання голови Зарічненської районної ради сьомого скликання”).

 

Головуючий: Сарич В.С.

Шановні депутати!

Надійшла пропозиція затвердити протокол № 2 засідання лічильної комісії.

Хто за цю пропозицію, прошу визначитись.

Хто за, прошу голосувати.

„За” – 28 депутатів.

Хто проти? Утримався? Приймається.

Районна рада

в и р і ш и л а :

затвердити протокол № 2 засідання лічильної комісії „Про затвердження форми бюлетеня з питання щодо обрання голови Зарічненської районної ради сьомого скликання”.

Головуючий: Сарич В.С.

Шановні депутати!

Є пропозиція надати слово для виступу до 10 хвилин кандидату на посаду голови районної ради Харкевичу І.О.

СЛУХАЛИ: Харкевича І.О. – депутата районної ради, який подякував депутатам за довіру, що висунили його кандидатуру на посаду голови районної ради і коротко ознайомив присутніх із змістом передвиборчої програми кандидата на посаду голови Зарічненської районної ради.

Головуючий: Сарич В.С.

Можливо, у депутатів будуть запитання до Харкевича І.О.?

 

СЛУХАЛИ: Клімовича П.П. – депутат районної ради.

Запитання стосовно співпраці з громадськістю, з людьми, приймати громадян відкрито, публічно. Інформацію про роботу оприлюднювати, відкрито і прозоро працювати з громадськістю.

Головуючий: Сарич В.С.

Ще які питання є?

СЛУХАЛИ: Полюховича А.І. – депутат районної ради.

Ви вірити в те що ви говорите? Ви зробите це?

СЛУХАЛИ:  Харкевича І.О.депутат районної ради.

Стосовно наповнення місцевого бюджету, як наприклад, то я один особисто це не зроблю. Тому треба разом, з громадою все це робити. Спільними зусиллями та з вашою підтримкою ми зможемо все подолати. Це моє розуміння. Треба самим все контролювати.

СЛУХАЛИ: Полюховича А.І. – депутат районної ради.

Ви складете свої повноваження, якщо через три місяці не буде покращення?

СЛУХАЛИ:  Харкевича І.О.депутат районної ради.

Так, я готовий до цього кроку. Прошу конкретніше визначитися, стосовно ситуації, що саме ви маєте на увазі?

СЛУХАЛИ: Полюховича А.І. – депутат районної ради.

Щоб перестали мити бурштин, подолати корупцію в міліції, прокуратурі.

Головуючий: Сарич В.С.

Шановні депутати, прошу задавати питання, що конкретно залежать від особи. Є такі події, що від людини, від голови районної ради не залежать.

Ще запитання є? Немає?

Переходимо до обговорення кандидатури на посаду голови районної ради.

Чиє бажаючі виступити?

СЛУХАЛИ: Полюховича А.І. – депутат районної ради.

Шановні друзі та колеги!

Вітаю вас з обранням в депутати районної ради. Я хотів би призвати вибирати голову без всяких домовленостей. Коли людина йде за ідею, то в роботі буде результат, а коли по домовленостям, то і результату ніякого не буде. Призиваю вас всіх голосувати як у вас на серці, по совісті. З приводу кандидатури хочу сказати, що це хороша людина, хороший товариш, але на моє переконання, він не наведе в районі порядок. Треба провести велику роботу, щоб закон працював, щоб не було незаконного видобутку бурштину, ніяких поборів та відкатів.

Головуючий: Сарич В.С.

Хто ще хоче виступити? Якщо немає бажаючих, то є пропозиція закінчити обговорення та перейти до голосування. Заперечень немає? Приймається.

Слово надається голові лічильної комісії Курадовець І.А.

 

СЛУХАЛИ: Курадовець І.А. – голову лічильної комісії, яка ознайомила депутатів з порядком голосування, що додається.

 

Головуючий: Сарич В.С.

Якщо немає запитань, то переходимо до процедури голосування. На це відводиться 60 хвилин, але можливо ми справимося скоріше. Оголошується перерва.

(Проходить голосування та підрахунок голосів. Результати голосування лічильною комісією заносяться до протоколу).

Головуючий: Сарич В.С.

Слово для оголошення результатів таємного голосування з питання щодо обрання голови Зарічненської районної ради сьомого скликання надається голові лічильної комісії Курядовець І.А.

СЛУХАЛИ: Курадовець І.А. – голову лічильної комісії, яка зачитала протокол № 3 засідання лічильної комісії, (додається).

Головуючий: Сарич В.С.

Шановні депутати!

Згідно з пунктом 9 статті 3.46 Регламенту роботи районної ради, прошу затвердити протокол № 3 засідання лічильної комісії по виборах голови Зарічненської районної ради сьомого скликання нефіксованим (не поіменним) голосуванням.

Пошу визначитися.

Хто за, прошу голосувати. Хто проти? Утримався? Приймається.

Районна рада

в и р і ш и л а :

затвердити протокол № 3 засідання лічильної комісії, що додається.

Головуючий: Сарич В.С.

Шановні депутати!

Отже, за результатами таємного голосування обраним головою Зарічненської районної ради сьомого скликання є Харкевич Ігор Олександрович – депутат від Політичної партії „Блок Петра Порошенко„Солідарність”.

На підставі затвердженого протоколу № 3 лічильної комісії та статті 55 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”

Районна рада

в и р і ш и л а :

рішення № 2 додається

Головуючий: Сарич В.С.

Дозвольте привітати новообраного голову районної ради і запросити його на трибуну скласти Присягу посадової особи місцевого самоврядування та зайняти своє робоче місце.

СЛУХАЛИ: Харкевича І.О. – голову районної ради, який подякував депутатам районної ради за довіру і підтримку під час обрання його на посаду голови районної ради.  Подякував голові районної ради шостого скликання Якушику М.Ф. за плідну працю, а також голові та членам Зарічненської районної виборчої комісії за сумлінну та злагоджену роботу.

Харкевич І.О. – голова районної ради.

Оголошується перерва на 20 хвилин.

Харкевич І.О. – голова районної ради.

Хочу  запропонувати  зайняти  місце в президії голові  райдержадміністрації  Смаглюку А.Ф. та керуючому справами районної ради Лишньому В.М.

Відповідно до порядку денного першої сесії районної ради сьомого скликання наступним питанням є обрання  заступника голови Зарічненської районної  ради.

Згідно з частиною 6 пункту 3 статті 55 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” голова районної ради представляє раді кандидатуру для обрання на посаду  заступника голови ради.

Вношу пропозицію обрати  заступником голови Зарічненської районної ради Мосійчука А.М. - депутата від політичної партії „Прогрес”.

Які є запитання? Немає?

Тоді прошу внести в список для таємного голосування та підтримати кандидатуру Мосійчука А.М.

Чи готова лічильна комісія для проведення таємного голосування?

Курадовець І.А. – голова лічильної комісії.

Так, готова.

Харкевич І.О. – голова районної ради.

Є заперечення? Немає? Тоді оголошується перерва на 10 хвилин.

СЛУХАЛИ: Курадовець І.А. – голову лічильної комісії, яка зачитала протокол № 4 засідання лічильної комісії, щодо затвердження форми бюлетеня з питання „Про обрання заступника голови Зарічненської районної ради”, (додається).

Харкевич І.О. – голова районної ради.

Шановні депутати!

Надійшла пропозиція затвердити протокол № 4 засідання лічильної комісії. Хто за цю пропозицію, прошу визначитися.

Хто за, прошу голосувати. Хто проти? Утримався? Приймається

Районна рада

в и р і ш и л а :

затвердити протокол № 4 засідання лічильної комісії, (додається).

Мельник П.В. – депутат районної ради.

Відповідно до порядку денного та регламенту проведення першої сесії відведено 10 хвилин для виступу кандидату на посаду заступника голови районної ради. Надайте слово кандидату.

Харкевич І.О. – голова районної ради.

Слово надається депутату районної ради, кандидату на посаду заступника голови районної ради Мосійчуку А.М.

Мосійчук А.М. – депутат районної ради.

Шановні депутати та запрошені!

Ви знаєте, що я обираюсь в депутати до районної ради вп’яте. Маю досвід робо ти в постійних комісіях районної ради. Маю досвід в підготовці відповідних проектів рішень районної ради, працюючи на посаді нальника відділу освіти Зарічненської райдержадміністрації. Основними завданнями на посаді заступника голови вбачаю забезпечити консолідацію всіх депутатів, незалежно до політичних поглядів, незалежно до якої партії він належить, для вирішення всіх нагальних потреб жителів нашого району.

Харкевич І.О. – голова районної ради.

Переходимо до обговорення кандидатури. Які є запитання?

Полюхович А.І. – депутат районної ради.

Як виберуть Вас заступником, що Ви будете робити з тим, що в районі робиться?

Мосійчук А.М. – депутат районної ради.

Будемо спільно приймати рішення і діяти відповідно до тої ситуації, яка складеться.

Але разом з депутатами, в тому числі і з Вами.

Харкевич І.О. – голова районної ради.

Які ще будуть запитання до Мосійчука А.М.?

Сарич В.С. – депутат районної ради.

Що значить консолідувати всіх депутатів?

Мосійчук А.М. – депутат районної ради.

Працювати разом. Як і робили до цього часу.

Харкевич І.О. – голова районної ради.

Ще запитання будуть? Немає?

Переходимо до процедури голосування на проведення якої відводиться відповідно до регламенту 30 хвилин.

Мельник П.В. – депутат районної ради.

Ставлю лічильну комісію до відома, що я участі в таємному голосуванні по обранню заступника голови брати не буду.

(Проходять процедури голосування, підрахунку голосів та запису результату голосування до протоколу лічильної комісії).

Курядовець І.А. – голова лічильної комісії.

Було роздано тридцять три бюлетеня, один ми погасили шляхом відрізання правого нижнього кута.

Результати голосування:

„За” – 16 депутатів;

„Проти” – 12 депутатів;

„Утримались” – 5 депутатів.

(Зачитує протокол № 5 засідання лічильної комісії, що додається).

Харкевич І.О. – голова районної ради.

Шановні депутати!

Відповідно до пункту 9 статті 3.46 Регламенту районної ради прошу затвердити протокол № 5 засідання лічильної комісії по виборах  заступника голови Зарічненської районної ради нефіксованим (не поіменним) голосуванням.

Хто за, прошу голосувати. Хто проти? Утримався? Приймається.

Районна рада

в и р і ш и л а :

затвердити протокол № 5 засідання лічильної комісії, (додається).

 

Харкевич І.О. – голова районної ради.

Оголошую перерву на 15 хвилин.

Харкевич І.О. – голова районної ради.

Розглядаємо питання присвоєння рангу голові районної ради сьомого скликання. Слово надається керуючому справами районної ради Лишньому В.М.

Лишній В.М. – керуючий справами районної ради.

Шановні депутати та сільські голови!

Дозвольте привітати вас з обранням в депутати районної ради сьомого скликання. Побажати вам  плідної праці, творчої наснаги, здоров’я вам та вашим родинам. Хай Бог помагає у всіх ваших задумах.

Вам був розданий проект рішення районної ради „Про присвоєння рангів голові та заступнику голови районної ради сьомого скликання”. В зв’язку з тим, що заступник не обраний, вашій увазі пропонується рішення „Про присвоєння рангу голові Зарічненської районної ради сьомого скликання”. Згідно з чинним законодавством присвоєння рангів керівникам – голові та заступнику, які перебувають на виборних посадах проводиться за рішенням сесії відповідної ради. (Зачитує проект рішення з цього питання.)

Харкевич І.О. – голова районної ради.

Чи є потреба обговорювати дане питання? Немає?

Вношу пропозицію прийняти проект рішення з цього питання за основу. Прошу визначитися.

Хто за, прошу голосувати.  Хто проти? Утримався?

Голосували: за – одноголосно.

Чи будуть у депутатів зміни і доповнення до проекту рішення? Немає? Пропоную рішення з даного питання прийняти в цілому.

Голосували: за – одноголосно.

Районна рада

в и р і ш и л а :

рішення № 3  додається

Харкевич І.О. – голова районної ради.

Надійшла пропозиція  питання порядку денного „Про утворення постійних комісій” перенести на наступне засідання.

Хто за, прошу голосувати.  Хто проти? Утримався? Прийнято.

Друге засідання відбудеться 25 листопада 2015 року.

На завершення хочу ще раз привітати всіх депутатів з визнанням їх повноважень, побажати всім міцного здоров’я, творчої наснаги, віри у добрі справи і успіхів у нашій спільній відповідальній праці задля розвитку територіальних громад району та добробуту їх жителів.

Перше пленарне засідання першої сесії районної ради сьомого скликання оголошую закритим.

Голова районної ради                                                                         І.О.Харкевич

Додаток № 1

до протоколу першої сесії районної ради від 19 листопада 2015 року

СПИСОК

присутніх депутатів Зарічненської районної ради

на засіданні першої сесії районної ради сьомого скликання

1.Алексіюк Тамара Гнатівна

2.Банько Василь Віталійович

3.Брень Віра Василівна

4.Димарчук Сергій Леонтійович

5.Кардач Сергій Миколайович

6.Клімович Павло Петрович

7.Командік Ольга Василівна

8.Конопліцька Світлана Андріївна

9.Корнійчук Василь Зіновійович

10.Крупко Людмила Іванівна

11.Курадовець Ірина Андріївна

12.Кутинець Катерина Василівна

13.Мельник Павло Володимирович

14.Місюра Аркадій Аркадійович

15.Мітітюк Олег Дмитрович

16.Мосійчук Анатолій Миколайович

17.Мойсієвич Руслан Миколайович

18.Назаров Микола Данилович

19.Полюхович Анатолій Іванович

20.Полюхович Віра Анатоліївна

21.Полюхович Тетяна Степанівна

22.Прохор Олександр Володимирович

23.Пуха Анатолій Федорович

24.Сарич Віталій Сергійович

25.Смаглюк Анатолій Федорович

26.Сорочиць Лідія Павлівна

27.Філончук Леонід Михайлович

28.Харкевич Ігор Олександрович

29.Харковець Володимир Миколайович

30.Чекун Ірина Василівна

31.Чепура Микола Федорович

32.Черевко Леонід Іванович

33.Шрамович Тамара Дмитрівна

34.Шулюк Богдан Семенович

 

Додаток № 2

до протоколу першої сесії районної ради від 19 листопада 2015 року

СПИСОК

присутніх запрошених на засіданні

першої сесії районної ради сьомого скликання

 

1.Ширінга С.Ф.- заступник голови райдержадміністрації.

2.Конопліцький В.А.- керуючий справами райдержадміністрації.

3. Солодка О.І. – начальник фінансового управління райдержадміністрації.

4.Думан В.М.,підполковник поліції – в.о. начальника Зарічненського РВ УМВС

України в Рівненській області.

5. Фомін К.Ю. – прокурор Зарічненського району.

6.Алексіюк Р.В. – начальник Зарічненського відділення Дубровицької ОДПІ.

7. Гаврилюк Т.К. – начальник відділу культури та туризму райдержадміністрації.

8. Дубінецька О.І. – начальник відділу архітектури, містобудування та ЖКГ РДА.

9. Полюхович Ю.І. – начальник відділу економічного розвитку і торгівлі РДА.

10.Полховський Ю.М. – начальник управління державної ветеринарної медицини у           Зарічненському районі.

11.Шикіло С.І. – начальник управління агропромислового розвитку райдержадміністрації.

12.Демчук В.О. – голова наглядової ради.

13.Христюк Р.

14.Процюк С.В.

15.Кидун Г.Г.

16.Пюро – депутат Зарічненської селищної ради.

17.Чекун – депутат Зарічненської селищної ради.

18.Ломако В.О. – Зарічненський селищний голова.

19.Мельник Р.М. – Борівський сільський голова.

20.Шепелевич В.Д. – Дібрівський сільський голова.

21.Швайко О.О. – Кутинський сільський голова.

22.Харковець П.С. – Кухченський сільський голова.

23.Черевко Л.П. – Кухітсько-Вільський сільський голова.

24.Кушнерук В.Ф. – Локницький сільський голова.

25.Свирид В.М. – Неньковицький сільський голова.

26.Слободянюк С.О. – Новорічицький сільський голова.

27. Прохорович Г.К. – Перекальський сільський голова.

28. Ошурко О.П. –Річицький сільський голова.

29. Полюхович В.І. – Серницький сільський голова.

30.Захаревич О.І. –Морочненський сільський голова

31.Ташликович В.М. – Нобельський сільський голова.

32.Проневич В.М. – Сенчицький сільський голова.

33.Полюхович В.С. – Вичівський сільський голова.