Поіменне голосування та протокол позачергової 17-ї сесії

УКРАЇНА

ЗАРІЧНЕНСЬКА РАЙОННА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

П Р О Т О К О Л

позачергової  сімнадцятої  сесії  районної  ради

сьомого скликання

Від 03 листопада 2017 року

Розпочалася сесія об 11 год. 00 хв.

Закінчилась сесія об 11 год. 50 хв.

Обрано депутатів – 34

Присутні на сесії депутатів – 23

 

(Список присутніх депутатів додається, додаток 1).

Сесію веде голова районної ради Місюра А.А.

 

Місюра А.А. – голова районної ради.

Шановні депутати та запрошені !

Розпочинаємо роботу позачергової сімнадцятої сесії Зарічненської районної ради сьомого скликання.

Відповідно до статей 46 та 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та на  підставі поданого відношення голови Зарічненської районної державної адміністрації від 30 жовтня 2017 року  № 01/24-2653 розпорядженням голови районної ради від 31 жовтня 2017 року № 71-О скликано позачергову сімнадцяту сесію районної ради.

Вношу пропозицію позачергову сімнадцяту сесію районної ради сьомого скликання розпочати.

Заперечень немає?  Приймається.

Позачергову сімнадцяту сесію районної ради сьомого скликання оголошую відкритою.

(Звучить Державний Гімн України)

Місюра А.А. – голова районної ради.

На сесію запрошені -  заступник голови райдержадміністрації, селищний, сільські голови, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, керівники  районних установ, підприємств та організацій,  які не є депутатами районної ради.

(Список присутніх запрошених додається, додаток  2).

Шановні депутати та запрошені. Перш як продовжити роботу сесії дозвольте сказати, що сьогодні святкує свій День народження депутат районної ради Прохор Олександр Володимирович.

Це свято є найбажанішим для кожної людини. Тому, свою любов і повагу до Олександра Володимировича давайте висловимо дружніми оплесками та заочно побажаймо імениннику добра, здоров’я, родинного благополуччя та творчої праці на депутатській ниві.

Зачитує розпорядження голови районної ради від 02 листопада 2017 року № 73-О про оголошення Подяки Прохору О.В..

Місюра А.А. – голова районної ради.

Продовжуємо роботу сесії.

Для роботи сесії нам необхідно обрати лічильну комісію.

Пропоную обрати лічильну комісію в складі трьох депутатів.

Інші пропозиції будуть? Немає?

Надійшла пропозиція  обрати лічильну комісію у складі трьох депутатів, а саме:

Полюхович Тетяну Степанівну – голова комісії, Командік Ольгу Василівну, Крупко Людмилу Іванівну – члени комісії.

Хто за те, щоб обрати лічильну комісію в названому складі, прошу голосувати процедурою відкритого поіменного голосування.

Голосували: за – 23 чол.  (Протокол лічильної комісії № 1 додається).

Районна рада

в и р і ш и л а :

Обрати лічильну комісію у складі трьох депутатів: голова комісії – Полюхович Т.В., члени комісії – Командік О.В., Крупко Л.І.

Місюра А.А. – голова районної ради.

Членів лічильної комісії прошу зайняти свої робочі місця.

Нам необхідно затвердити порядок денний та регламент роботи позачергової сімнадцятої сесії районної ради сьомого скликання.

Попередньо проект питань порядку денного та регламент роботи позачергової сімнадцятої сесії депутатам роздано та було   розглянуто і погоджено на спільному засіданні постійної комісій з питань бюджетно-фінансової та податкової політики та президії  районної ради.

Вношу пропозицію, запропонований проект порядку денного та регламент роботи позачергової сімнадцятої сесії районної ради прийняти за основу. Прошу голосувати процедурою відкритого поіменного голосування. Хто за? Проти? Утримався? Приймається.

Голосували: за – 23 чол. (Протокол лічильної комісії № 2 додається).

Місюра А.А. – голова районної ради.

Вчора, на спільному засіданні   постійної комісії та президії районної ради було прийнято рекомендацію - доповнити проект порядку денного позачергової сімнадцятої сесії районної ради питанням «Про план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2018рік».

Хто за те щоб озвучене питання  внести  до   проекту порядку денного позачергової сімнадцятої сесії районної ради прошу голосувати процедурою відкритого поіменного голосування. Хто за? Проти? Утримався? Приймається.

Голосували: за – 23 чол. (Протокол лічильної комісії № 3 додається).

Місюра А.А. – голова районної ради. В кого із депутатів будуть зауваження чи доповнення до  проекту порядку денного та регламенту роботи позачергової  сімнадцятої сесії районної ради? Немає?

Хто за те, щоб запропонований проект порядку денного та регламент роботи  позачергової сімнадцятої сесії районної ради сьомого скликання з озвученим доповненням  прийняти  вцілому прошу голосувати процедурою відкритого поіменного голосування. Хто за? Проти? Утримався? Приймається?

Голосували: за – 23 чол. (Протокол лічильної комісії № 4 додається).

Районна рада

в и р і ш и л а :

затвердити порядок денний та регламент роботи позачергової сімнадцятої сесії районної ради сьомого скликання з озвученим   доповненням за наступним змістом:

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ:

 

1.Про розгляд депутатських запитів.

Доповідає:  Філончук Л.М. – заступник голови районної ради

2. Про районну Програму відшкодування витрат за надані пільги окремим категоріям громадян на 2017 рік.

Доповідає:  Шелегіна Л.М. – начальник управління соціального захисту населення  райдержадміністрації.

3. Про зміни до Програми економічного та соціального розвитку Зарічненського району на 2017 рік.

Доповідає: Полюхович Ю.І. – начальник відділу економічного, агропромислового розвитку і торгівлі  райдержадміністрації.

4. Про  внесення змін до районного бюджету на 2017 рік.

Доповідає: Солодка О.І. – начальник фінансового управління райдержадміністрації.

5. Про план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2018рік.

Доповідає: Філончук Л.М. – заступник голови районної ради.

6. Різне.

7. Для виступів депутатів.

8. Для довідок.

Місюра А.А. – голова районної ради.

Шановні колеги! Переходимо до розгляду і обговорення питань порядку денного.

Зауважу, що проекти рішень з питань, які внесено на розгляд позачергової  сімнадцятої сесії   попередньо було  оприлюднено на веб-сайті районної ради, розглянуто на спільному засіданні  постійної комісії з питань бюджетно-фінансової та податкової політики та президії районної ради, а також Вам роздано.

СЛУХАЛИ: 1. Про розгляд депутатських запитів.

Місюра А.А. – голова районної ради.

Надійшов депутатський запит від депутата районної ради Полюховича А.І.

Слово для озвучення депутатського запиту надається Філончуку Л.М. – заступнику голови районної ради.

Виступили: Філончук Л.М. – заступник голови районної ради. Зачитує   депутатський запит Полюховича А.І. (вх. № 01-30/417 від 03.11.2017) , що додається.

Полюхович А.І. – депутат районної ради. Коментує свій депутатський запит.

Смаглюк А.Ф.- депутат районної ради, голова райдержадміністрації.

Дав роз’яснення щодо визначення поняття «відкриті списки» та, що передбачає така форма партійних списків.

Місюра А.А. – голова районної ради.

Пропоную підтримати депутатський  запит депутата Полюховича А.І. та направити до Верховної Ради України. Хто за дану пропозицію прошу голосувати. Хто за?  Хто проти? Утримався?  Рішення прийнято.

Голосували: за – 23 чол. (Протокол лічильної комісії № 5 додається).

Районна рада

в и р і ш и л а :

Рішення № 245, додається.

Місюра А.А. – голова районної ради.

Шановні депутати, чи будуть ще депутатські запити? Немає?

Зазначу,  що у міжсесійний період  до районної ради  надійшли відповіді на депутатські запити. Слово для озвучення надається Філончуку Л.М. – заступнику голови районної ради.

Філончук Л.М. – заступник голови районної ради.

Зачитує відповідь на депутатський запит депутата Мельника П.В., що надійшла від Служби автомобільних доріг щодо ремонту автодороги О-180703 Соломир-Вовчиці-Дібрівськ-Сварицевичі на відрізку від с.Серники до с.Вовчиці (вих. № 7/2243 від 13.10.17), що додається.

Зачитує відповідь на депутатський запит депутата Брень В.В., що надійшла від Служби автомобільних доріг щодо необхідності проведення ремонту автомобільної дороги по напрямку від смт.Зарічне до с.Кухітська Воля, яка перебуває в особливо незадовільному стані між автомобільними мостами біля с.Острівськ (вих. № 7/2242 від 13.10.17), що додається.

Місюра А.А. – голова районної ради.

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного –  Про районну Програму відшкодування витрат за надані пільги окремим категоріям громадян на 2017 рік.

Доповідає Шелегіна Ліна Михайлівна – начальник управління соціального захисту населення  райдержадміністрації.

Проект рішення з даного питання попередньо було оприлюднено на веб-сайті, опрацьовано депутатами на засіданні постійної комісії та президії районної ради. Змін та доповнень до проекту рішення не поступило. Які будуть запитання до доповідача?

СЛУХАЛИ: 2. Про районну Програму відшкодування витрат за надані пільги окремим категоріям громадян на 2017 рік.

Виступили: Полюхович А.І.депутат районної ради, Шелегіна Л.М. – начальник управління соціального захисту населення  райдержадміністрації.  Смаглюк А.Ф. – депутат районної ради, голова райдержадміністрації, Солодка О.І. – начальник фінансового управління райдержадміністрації.

Місюра А.А. – голова районної ради.

Шановні депутати. Чи будуть зміни та доповнення до проекту рішення? Немає?

Змін та доповнень до проекту рішення не поступило.

Вношу пропозицію - проект рішення з даного питання прийняти за основу і вцілому. Інші пропозиції будуть? Немає? Хто за, прошу голосувати. Хто проти? Утримався?  Рішення прийнято.

Голосували: за – 22 чол.,  утрималось – 1 чол. (Протокол лічильної комісії № 6 додається).

Районна рада

в и р і ш и л а :

Рішення № 246, додається

Місюра А.А. – голова районної ради.

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного –  Про зміни до Програми економічного та соціального розвитку Зарічненського району на 2017 рік.

Доповідає Ширінга Сергій Федорович – заступник голови райдержадміністрації.

Проект рішення з даного питання попередньо було оприлюднено на веб-сайті, опрацьовано депутатами на засіданні постійної комісії та президії районної ради. Змін та доповнень до проекту рішення не поступило.

СЛУХАЛИ: 3.  Про зміни до Програми економічного та соціального розвитку Зарічненського району на 2017 рік.

Виступили: Ширінга С.Ф. – заступник голови райдержадміністрації.

Сказав, що пункти 8,14 розділу «Пріоритетні напрями, основні завдання та заходи економічного та соціального розвитку  району у 2017 році» Програми економічного та соціального розвитку Зарічненського району на 2017 рік  доповнюються завданнями, а саме:

П.8 «Сприяння залученню інвестиційних ресурсів для вирішення нагальних проблемних питань розвитку виробничої та соціальної сфери району, покращення інфраструктури»:

- реконструкція мережі вуличного освітлення в с. Млинок вул. Колгоспна Борівської сільської ради Зарічненського району Рівненської області;

- реконструкція мережі вуличного освітлення в с. Млинок вул. Зелена Борівської сільської ради Зарічненського району Рівненської області;

- реконструкція мережі вуличного освітлення в с. Млинок вул. Колгоспна Борівської сільської ради Зарічненського району Рівненської області.

П.14. Забезпечення громадянам рівних умов доступу до якісної освіти шляхом оптимізації мережі навчальних закладів, зокрема в сільській місцевості” доповнити завданнями:

,,капітальний ремонт харчоблоку Зарічненської загальноосвітньої школи     І – ІІІ ступенів”, смт Зарічне”;

,,реконструкція системи опалення дошкільного навчального закладу ,,Берізка” в с. Серники, вул. Шевченка, 21 Зарічненського району Рівненської області”.

Зазначив, що згідно постанови Кабінету Міністрів України, за сприяння народного депутата В.П. Яніцького виконання цих заходів буде здійснюватись за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій Зарічненського району.

Для того щоб нам дали ці кошти то вносимо озвучені заходи до Програми економічного та соціального розвитку Зарічненського району на 2017 рік.

На виконання цих заходів також залучаються кошти з районного бюджету 3 %.

 

Місюра А.А. – голова районної ради.

Шановні депутати. Які будуть запитання до доповідача? Немає?

Вношу пропозицію - проект рішення з даного питання прийняти за основу і вцілому. Інші пропозиції будуть? Немає? Хто за, прошу голосувати. Хто проти? Утримався?  Рішення прийнято.

Голосували: за – 22 чол.,  утрималось – 1 чол. (Протокол лічильної комісії № 7 додається).

Районна рада

в и р і ш и л а :

Рішення № 247, додається

Місюра А.А. – голова районної ради.

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного –  Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік.

Доповідає: Солодка Олена Іванівна – начальник фінансового управління райдержадміністрації.

 

Проект рішення з даного питання попередньо було оприлюднено на веб-сайті, опрацьовано депутатами на засіданні постійної комісії та президії районної ради.

При обговоренні даного питання порядку денного постійною комісією та президією було прийнято рекомендацію – «Погодити фінансовому управлінню райдержадміністрації внесення змін до проекту рішення «Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік»».

 

Слово для озвучення проекту рішення  «Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік» та внесених змін до нього надається Солодкій Олені Іванівні – начальнику  фінансового управління райдержадміністрації.

СЛУХАЛИ: 4. Про  внесення змін до районного бюджету на 2017 рік.

Виступили: Солодка О.І. – начальник фінансового управління райдержадміністрації.

Сказала, що я озвучу проект рішення із внесеними змінами.

У зв’язку з прийняттям рішень: обласної ради від 06.09.2017 року  № 602 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік»; розпорядження облдержадміністрації від 10.10.2017 року №602 «Про розподіл резерву коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у 2017 році»; розпорядження КМУ від 27.09.2017 № 689-р «Деякі питання розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»; розпорядження КМУ від 18.10.2017 № 718-р «Зміни, що вносяться до розпоряджень Кабінету Міністрів України»; рішення Зарічненської селищної ради від 11.10.2017р. № 695/18-2017 «Про внесення змін до бюджету Зарічненської селищної ради на 2017 рік»; рішенням Дібрівської сільської ради від 31.10.2017р. №139 «Про внесення змін до сільського бюджету на 2017 рік»; рішенням сесії Локницької сільської ради від 11.09.2017р. № 233  «Про внесення змін до сільського бюджету на 2017 рік», - це рішення було враховано вчора (02 листопада) на спільному засіданні постійної комісії з питань бюджетно-фінансової та податкової політики, президії районної ради  у зв’язку з тим, що пізніше було подано його на опрацювання до фінуправління; враховуючи звернення головних розпорядників коштів,  виникла необхідність внесення змін до районного бюджету.

Даним проектом рішенням збільшуються доходи загального фонду районного бюджету на суму 3416196 грн., в тому числі за рахунок:

-  перевиконання дохідної частини районного бюджету в сумі 1018850грн.;

- субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій Зарічненського району  в сумі  1060332 грн.

- субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам  на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами в сумі 25875 грн.

- субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот   в сумі 1082700 грн.;

- медичної субвенції  з державного бюджету  місцевим бюджетам в сумі 191300 грн.

- іншої субвенції загального фонду переданої Зарічненською селищною радою  в сумі 20000 грн. на придбання пального для КЗ «Зарічненська ЦРЛ» згідно з рішенням Зарічненської селищної ради від 11.10.2017р. № 695/18-2017  „Про внесення змін до селищного бюджету на 2017 рік ”;

-  іншої субвенції загального фонду переданої Дібрівською сільською радою  в сумі 39000 грн. в т.ч. на придбання парт для Вовчицької ЗОШ та Дубрівської ЗОШ в сумі 9000 грн., на придбання огорожі на ФАП с.Вовчиці в сумі 20000 грн. та на придбання дверей і  лінолеуму для Дібрівської ЛАЗПСМ в сумі 10000грн. згідно з рішенням Дібрівської сільської ради від  31.10.2017 року №139 „Про внесення змін до сільського бюджету на 2017 рік”;

- іншої субвенції загального фонду переданої Локницькою сільською радою  в сумі 30139грн. на оплату праці з нарахуваннями працівникам районного методичного кабінету відділу освіти в сумі 24000грн. та на придбання канцтоварів в сумі 6139грн. згідно з рішенням сесії Локницької сільської ради від 11.09.2017р. №233  „Про внесення змін до сільського бюджету на 2017 рік ”;

- зменшення субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг в сумі 52000грн.

Відповідно збільшуються доходи спеціального фонду районного бюджету на суму 60000грн. за рахунок іншої субвенції спеціального фонду переданої Зарічненською селищною радою  в сумі 60000 грн. згідно з рішенням Зарічненської селищної ради від 11.10.2017р. №695/18-2017  „Про внесення змін до селищного бюджету на 2017 рік ”.

Видатки загального фонду районного бюджету збільшуються на суму  3698978 грн. в тому числі за рахунок :

перевиконання дохідної частини районного бюджету в сумі 1018850грн.;

- субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій Зарічненського району  в сумі  1060332 грн.;

- субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам  на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами в сумі 25875 грн.;

- субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот   в сумі 1082700 грн.;

- медичної субвенції  з державного бюджету  місцевим бюджетам в сумі 191300 грн;

- іншої субвенції загального фонду переданої Зарічненською селищною радою  в сумі 20000 грн. на придбання пального для КЗ «Зарічненська ЦРЛ» згідно з рішенням Зарічненської селищної ради від 11.10.2017р. №695/18-2017  „Про внесення змін до селищного бюджету на 2017 рік ”;

-  іншої субвенції загального фонду переданої Дібрівською сільською радою  в сумі 39000 грн. в т.ч. на придбання парт для Вовчицької ЗОШ та Дубрівської ЗОШ в сумі 9000 грн., на придбання огорожі на ФАП с.Вовчиці в сумі 20000 грн. та на придбання дверей і лінолеуму для Дібрівської ЛАЗПСМ в сумі 10000грн. згідно з рішенням Дібрівської сільської ради від  31.10.2017 року №139 „Про внесення змін до сільського бюджету на 2017 рік”;

- іншої субвенції загального фонду переданої Локницькою сільською радою  в сумі 30139грн. на оплату праці з нарахуваннями працівникам районного методичного кабінету відділу освіти в сумі 24000грн. та на придбання канцтоварів в сумі 6139грн. згідно з рішенням сесії Локницької сільської ради від 11.09.2017р. №233  „Про внесення змін до сільського бюджету на 2017 рік ”, - наголошую, що цю зміну внесено згідно рекомендації спільного засідання постійної комісії та президії районної ради від 02 листопада поточного року;

- спрямування вільного залишку бюджетних коштів освітньої субвенції в сумі   230782,00   грн.;

- зменшення субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг в сумі 52000грн.

Перевиконання дохідної частини районного бюджету на суму 1018850грн. спрямовуються на:

-  на утримання КЗ «Зарічненська ЦРЛ», а саме на придбання вакцини медичним для щеплення працівників від грипу в сумі 15000 грн.;

-  на утримання КЗ «Зарічненський центр ПМСД» на придбання спецсуміші хворим на фенілкотунерію в сумі 7622 грн.;

-  на утримання закладів освіти в сумі 356286,39 грн., в тому числі на надання загальної середньої освіти в сумі 218106,39 грн.(а саме на придбання бензину для підвозу учнів на суму 83498 грн., на придбання автозапчастин на суму 25000 грн., на оплату послуг за виконані роботи на суму 91607грн., на оплату послуг з водопостачання та водовідведення в сумі 15000 грн.);

-  КЗ «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа» на оплату ремонту груби в сумі 3000грн.;

- Зарічненському районному центру соціальної служби для сім»ї, дітей та молоді для оплати  послуг з оцінки орендованого приміщення, для продовження договору оренди в сумі  2400 грн.;

- управлінню соціального захисту населення на виконання програми по відшкодуванню наданих інших пільг окремим категоріям з оплати послуг зв»язку в сумі 146813,86 грн.(рішення суду);

- відділу культури для нарахування на заробітну плату працівникам бібліотеки в сумі 4200 грн.;

- на утримання районної ради в сумі 14960 грн.;

- інша субвенція Серницькій сільській раді в сумі 90000 грн.;

-  кошти передані до СФ (бюджету розвитку) в сумі 368567,75 грн.;

- кредитування індивідуальних сільських забудовників в сумі 10000 грн..

Зменшуються видатки загального фонду районного бюджету на суму  1187227,75  грн., в тому числі:

- зменшення субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг в сумі 52000грн.;

- коштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) на суму 1135227,75 грн., а саме:               вільного залишку бюджетних коштів освітньої субвенції в сумі   230782,00   грн.; субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій Зарічненського району  в сумі    535878 грн., перевиконання дохідної частини  районного бюджету в сумі 368567,75 грн.

Збільшуються кредитування загального фонду районного бюджету за рахунок перевиконання  дохідної  частини районного бюджету  в сумі 10000грн.

Збільшуються видатки спеціального фонду районного бюджету на суму 1195227,75 грн., в тому числі :

- за рахунок  іншої субвенції спеціального фонду переданої Зарічненською селищною радою  в сумі 60000 грн. в т.ч. на придбання килимів для районного будинку культури в сумі 20000грн. та придбання ігрового майданчика для Іванчицької ЗОШ І-ІІ ступенів в сумі 40000грн. згідно з рішенням Зарічненської селищної ради від 11.10.2017р. №695/18-2017  „Про внесення змін до селищного бюджету на 2017 рік ”;

-   за рахунок  коштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) на суму 1135227,75 грн.-  капітальний ремонт системи опалення Зарічненської ЗОШ І-ІІ ст. (придбання та встановлення котла) в сумі 16000 грн., капітальний ремонт системи опалення Мутвицької ЗОШ І-ІІІ ст. (придбання та встановлення котла) в сумі 47500 грн.,  для оплати ТОВ «Престиж-Захід»за виготовлення проектно-кошторисної документації для ЗНЗ району на суму 186200 грн., капітальний ремонт харчоблоку Зарічненської ЗОШ І-ІІІ ст.. в сумі 201754грн., придбання вікон відділу освіти на суму 50000 грн., капітальний ремонт операційного блоку Зарічненської ЦРЛ на суму 240962 грн., будівництво стадіона  смт. Зарічне – 200000 грн., коригування проектно-кошторисної документації  робочого проекту для реконструкції системи опалення приміщення Вичівської лікарської амбулаторії загальної практики сімейної медицини в сумі 7000 грн., придбання сценічних костюмів відділу культури на суму 15000 грн. та інша субвенція спеціального фонду  районного бюджету Вичівській сільській раді на будівництво культурно-спортивного комплексу в с. Бродниця   в сумі 170811,75 грн.

Даним проектом рішення необхідно затвердити повернення кредитів до спеціального фонду районного бюджету  в сумі 20000грн. та надання кредитів із спеціального фонду районного бюджету в сумі 20000грн.

Вносяться зміни до обсягів міжбюджетних трансфертів , в тому числі за рахунок :

- іншої субвенції спеціального фонду  районного бюджету Вичівській сільській раді на будівництво культурно-спортивного комплексу в с. Бродниця   в сумі 170811,75 грн.;

- іншої субвенції загального фонду  районного бюджету Серницькій сільській раді на реконструкцію системи опалення дошкільного закладу «Берізка» в с. Серники в сумі 900000грн.;

-іншої субвенції загального фонду на виконання програми «Шкільний автобус» з районного бюджету сільським бюджетам в сумі 74768  грн.;

- субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій Зарічненського району (загальний фонд) на будівництво культурно-спортивного комплексу в с. Бродниця в сумі 200000 грн. Вичівській  сільській раді; на реконструкцію мережі вуличного освітлення в с. Млинок в сумі 164761 грн. Борівській сільській раді;  на реконструкцію системи опалення ДНС «Берізка» с.Серники в сумі 159693грн. Серницькій сільській раді.

Внесено зміни за головними розпорядниками коштів за програмною, економічною класифікацією відповідно до звернень керівників бюджетних установ.

Місюра А.А. – голова районної ради.

Які будуть запитання до доповідача? Немає?

Вношу пропозицію - проект рішення з даного питання прийняти за основу.   Хто за, прошу голосувати. Хто проти? Утримався? Приймається.

Голосували: за – 23 чол.  (Протокол лічильної комісії № 8 додається).

Місюра А.А. – голова районної ради.

Хто за те щоб озвучені зміни внести до проекту рішення «Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік» прошу голосувати.

Хто за? Хто проти?  Утримався. Приймається.

Голосували: за – 23 чол.  (Протокол лічильної комісії № 9 додається).

Місюра А.А. – голова районної ради.

В кого із депутатів будуть зміни чи доповнення до проекту рішення? Немає?

Хто за те, щоб проект рішення з питання «Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік» із внесеними змінами прийняти вцілому   прошу голосувати.

Хто за?  Хто протии? Утримався. Рішення прийнято.

Голосували: за – 21 чол.,  утрималось – 2 чол. (Протокол лічильної комісії № 10 додається).

Районна рада

в и р і ш и л а :

Рішення № 248, додається

Місюра А.А. – голова районної ради.

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного – Про план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік.

Доповідає Філончук Л.М. – заступник голови районної ради.

Проект рішення з даного питання попередньо було оприлюднено на веб-сайті, опрацьовано депутатами на засіданні постійної комісії та президії районної ради. Змін та доповнень до проекту рішення не поступило.

 

СЛУХАЛИ: 5.  Про план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік.

Виступили: Філончук Л.М. – заступник голови районної ради.

Озвучив проект рішення.

Місюра А.А. – голова районної ради.

Шановні депутати. Які будуть запитання до доповідача? Немає?

Вношу пропозицію - проект рішення з даного питання прийняти за основу і вцілому. Інші пропозиції будуть? Немає? Хто за, прошу голосувати. Хто проти? Утримався?   Рішення прийнято.

Голосували: за – 23 чол. (Протокол лічильної комісії № 11 додається).

Районна рада

в и р і ш и л а :

Рішення № 249, додається

Місюра А.А. – голова районної ради.

Переходимо до наступного питання порядку денного  сесії  - Різне.

Хто з депутатів чи запрошених бажає виступити?

Виступили: Смаглюк А.Ф. – депутат районної ради, голова Зарічненської  райдержадміністрації.

Шановні депутати та запрошені. Зараз у цьому залі буде проходити засідання районної робочої групи з підготовки перспективного плану формування об'єднання територій громад Зарічненського району. Робоча група буде розглядати питання «Про внесення змін до перспективного плану об’єднання громад Зарічненського району Рівненської області». В засіданні візьме участь керівник Рівненського відокремленого підрозділу  Установи «Центр розвитку місцевого самоврядування» - Р. Сивий та фінансовий експерт цієї установи – В. Поліщук. Всі хто бажає долучитися до роботи цього засідання просимо прєднатися.

Місюра А.А. – голова районної ради.

Ще бажаючі є виступити? Немає?

В кого із депутатів будуть запитання, пропозиції чи зауваження щодо роботи та ведення сесії районної ради? Немає?

Шановні депутати та запрошені!

Позачергову сімнадцяту сесію районної ради сьомого скликання оголошую закритою.

 

(Звучить Державний Гімн України)

 

Голова районної ради                                                                        А.А.Місюра


Додаток  1

до протоколу позачергової сімнадцятої сесії

районної ради від 03 листопада 2017 року

 

СПИСОК

присутніх депутатів Зарічненської районної ради

на позачерговій сімнадцятій сесії районної ради

сьомого скликання

1.Банько Василь Віталійович

2.Горегляд Андрій Вікторович

3. Димарчук Сергій Леонтійович

4. Командік Ольга Василівна

5. Конопліцька Світлана Андріївна

6. Корнійчук Василь Зіновійович

7. Крупко Людмила Іванівна

8. Курадовець Ірина Андріївна

9. Кутинець Катерина Василівна

10.Мельник Павло Володимирович

11.Місюра Аркадій Аркадійович

12.Мітітюк Олег Дмитрович

13.Мосійчук Анатолій Миколайович

14. Мойсієвич Руслан Миколайович

15. Полюхович Анатолій Іванович

16. Полюхович Тетяна Степанівна

17.Смаглюк Анатолій Федорович

18.Сорочиць Лідія Павлівна

19.Філончук Леонід Михайлович

20.Чекун Ірина Василівна

21.Чепура Микола Федорович

22. Шрамович Тамара Дмитрівна

23. Шулюк Богдан Семенович

 

Додаток  2

до протоколу позачергової сімнадцятої сесії

районної ради від 03 листопада 2017 року

 

СПИСОК

присутніх запрошених на позачерговій

сімнадцятій сесії Зарічненської районної ради

сьомого скликання

 

1.   Ширінга С.Ф. – заступник голови райдержадміністрації.

2.   Солодка О.І. – начальник фінансового управління райдержадміністрації

3.   Кір'янов С.Г. - т.в.о. начальника Зарічненського відділення поліції  Кузнецовського відділу поліції Головного управління  Національної поліції в Рівненській області.

4. Полюхович Ю.І. – начальник відділу економічного розвитку і торгівлі районної державної адміністрації.

5.  Полюхович М.А. – заступник головного лікаря КЗОЗ Зарічненський районний центр ПМСД.

6. Шелегіна Л.М.  –  начальник  управління  соціального захисту  населення райдержадміністрації.

7. Дубінецька О.І. – начальник  відділу  архітектури,  містобудування  та  ЖКГ райдержадміністрації.

8.   Василевська Т.К. – начальник відділення Держказначейства у Зарічненському районі.

9.   П'юро В.Й. – помічник народного депутата України В. Яніцького.

10. Полховський Ю.М. – начальник управління ветеринарної медицини у Зарічненському районі.

11. Воронко Р.В. – керівник апарату райдержадміністрації.

12.    Шостакевич Є.О. –  заступник Зарічненського селищного голови.

13. Мельник Руслан Миколайович – Борівський сільський голова.

14. Брень П.Л. – секретар Кухітсько-Вільської  сільської ради.

15.  Полюхович В.С. – Вичівський сільський голова.

16. Захаревич О.І. – Морочненський сільський голова.

17. Свирид В.М. – Неньковицький сільський голова.

18.  Слободянюк С.О. – Новорічицький сільський голова.

19. Прохорович Г.К. – Перекальський сільський голова.

20.  Проневич В.М. – Сенчицький сільський голова.

21. Полюхович В.І. – Серницький сільський голова.