Соціально-економічне становище Зарічненського району січні–липні 2019 року

Населення

Чисельність наявного населення в районі, за оцінкою, на 1 липня 2019р. становила 34,9 тис. осіб. Упродовж січня–червня 2019р. чисельність населення скоротилась на 28 осіб.

Порівняно із січнем–червнем 2018р. обсяг природного скорочення збільшився на 13 осіб.

Кількість живонароджених у січні–червні 2019р. становила 182 особи, померлих – 243 особи. 

Зайнятість та безробіття

Кількість зареєстрованих безробітних, за адміністративними даними Рівненського обласного центру зайнятості, на кінець липня 2019р. становила 707 осіб. У загальній кількості безробітних 71,4% – особи, які проживають у сільській місцевості, 54,3% – жінки, 34,7% – молодь у віці до 35 років.

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, на кінець липня 2019р. становила 24. При цьому навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію складало 29 осіб.

Розмір допомоги по безробіттю в середньому на одного безробітного у липні 2019р. становив 1506 грн, що дорівнює 36,1% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (4173 грн).

Оплата праці і соціально-трудові відносини

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника у II кварталі 2019р. становила 6579 грн (дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб), що в 1,6 раза вище законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (4173 грн).

Порівняно з II кварталом 2018р. рівень заробітної плати збільшився на 12,8%.

Розмір заробітної плати по району у II кварталі 2019р. на 24,1%, або на 2089 грн, не досягав середньообласного рівня (8668 грн).

Соціальний захист

У січні–липні 2019р. субсидії на оплату житлово-комунальних послуг призначено 1244 домогосподарствам, з них у сільській місцевості – 1115 домогосподарствам.

Сума призначених субсидій у січні–липні 2019р. становила 158,6 тис.грн, у т.ч. у сільській місцевості – 115,9 тис.грн. Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у липні 2019р. склав 51,6 грн.

Крім того, 2,9 тис. домогосподарств було призначено субсидії на придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива на суму 10,1 млн.грн, з них у сільській місцевості – 2,4 тис. домогосподарств на суму 8,4 млн.грн. Середній розмір призначеної у липні 2019р. субсидії цього виду на одне домогосподарство склав 3528,1 грн.

Капітальні інвестиції

У січні–червні 2019р. у розвиток економіки району суб’єктами господарювання за рахунок усіх джерел фінансування вкладено 23,2 млн.грн капітальних інвестицій, що становить 0,9% загальнообласного обсягу.

У розрахунку на одну особу освоєно 657,4 грн капітальних інвестицій.

Будівництво

У січні–червні 2019р. в районі прийнято в експлуатацію 8,1 тис.м2 загальної площі житла (по житлових будівлях нового будівництва), що на 43,8% більше порівняно з відповідним періодом попереднього року.

Частка району в обласному обсязі прийнятого в експлуатацію житла склала 5,1%.

Зовнішньоекономічна діяльність

У січні–червні 2019р. експорт товарів становив 484,1 тис.дол. США, імпорт – 142,2 тис.дол. Порівняно з січнем–червнем 2018р. експорт та імпорт збільшилися відповідно в 1,7 раза і 6,6 раза. Позитивне сальдо склало 341,9 тис.дол.

Найбільші експортні поставки здійснювалися до Польщі, Фінляндії.

Основу товарної структури експорту складали продукти рослинного походження.

У загальному обсязі імпорту суттєва частка припадала на Литву, Німеччину, Польщу, Бельгію.

Товарна структура імпорту представлена засобами наземного транспорту, крім залізничного.