Пошук кандидатів у присяжні

ОГОЛОШЕННЯ

про формування списку присяжних для

Зарічненського районного суду Рівненської області

Відповідно до вимог ст. 64 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», на підставі подання від 03.09.2019 № 797-02/19 територіального управління Державної судової адміністрації України в Рівненській області, з метою забезпечення належного здійснення судочинства на території Зарічненського району, Зарічненська районна рада Рівненської області формує список присяжних для Зарічненського районного суду Рівненської області.

 

Присяжними можуть бути громадяни України, що досягли тридцятирічного віку і постійно проживають на території, на яку поширюється юрисдикція відповідного суду, а також які відповідають вимогам ст. 65 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та дали згоду бути присяжними.

Не підлягають включенню до  списків присяжних громадяни:

1) визнані судом обмежено дієздатними або недієздатними;

2) які мають хронічні психічні чи інші захворювання, що перешкоджають виконанню обов’язків присяжного;

3) які мають незняту чи непогашену судимість;

4) народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, судді, прокурори, працівники правоохоронних органів (органів правопорядку), військовослужбовці, працівники апаратів судів, інші державні службовці, посадові особи органів місцевого самоврядування, адвокати, нотаріуси, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Вищої ради правосуддя;

5) особи, на яких протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

6) громадяни, які досягли шістдесяти п’яти років;

7) особи, які не володіють державною мовою.

Усіх бажаючих бути присяжними просимо звертатися до 09 жовтня 2019 року у Зарічненську  районну  раду Рівненської області за  адресою:  34000,  смт. Зарічне,  вул. Центральна, 11, тел.3-07-79 та подати такі документи:

1. Власноручно написану заяву про включення до списку присяжних Зарічненського районного суду Рівненської області (див. зразок).

2. Ксерокопію паспорта громадянина України (1 - 2 сторінки та сторінка з інформацією про останнє місце реєстрації /проживання кандидата).

3. Копія ідентифікаційного коду.

4. Довідка з місця роботи або копія трудової книжки (перша сторінка та сторінка з останнім записом), у разі, якщо особа безробітна.

5. Документ, що підтверджує відсутність судимостей.

6. Документ, що підтверджує відсутність факту накладення на особу адміністративного стягнення за вчинення корупційного правопорушення протягом останнього року.

7. Документ, що підтверджує відсутність хронічних психічних чи інших захворювань, що перешкоджають виконанню обов'язків присяжного.

8. Згода на обробку персональних даних.

ЗРАЗОК ЗАЯВИ

Зарічненській районній раді

Рівненської області

____________________________________

_____________________________________

(П.І.Б. відповідного кандидата для списків до

складу присяжних Зарічненського районного суду)

 

Мешкаю:

___________________________________

___________________________________

Зареєстрований за адресою: ___________

____________________________________

____________________________________


Тел: ________________

ЗАЯВА

Прошу обрати мене до списку присяжних Зарічненського районного суду Рівненської області, відповідно до ст.64 Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

Інформую, що обставини, які унеможливлюють мою участь у здійсненні правосуддя відсутні, а також зобов'язуюсь повідомити суд про вказані обставини  у разі їх виникнення.

Даю згоду Зарічненській районній раді Рівненської області на використання та обробку моїх персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

 

«_____» ___________ 2019 року                                            ____________________

(підпис)